Chính sách bảo mật

Tại http://www.m-mosaic.com , chúng tôi thực hiện nghiêm túc các chính sách bảo mật và đặt nó lên hàng đầu. Chúng tôi tôn trọng và cam kết giữ riêng tư của bạn.

Một số chính sách bảo mật của Tạp chí M-mosaic

Chính sách bảo mật sẽ giải thích cách chúng tôi nhận và sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Chính sách cũng sẽ giải thích các bước chúng tôi thực hiện để bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. Cuối cùng, chính sách bảo mật giải thích quyền lựa chọn, thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.
Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Bạn nên xem lại chính sách bảo mật bất cứ khi nào bạn truy cập trang web để đảm bảo rằng bạn hiểu thông tin cá nhân bạn cung cấp sẽ được sử dụng cho mục đích gì. Chính sách của Tạp chí M-mosaic là giữ bí mật thông tin cá nhân thu được từ trang web và chỉ nhằm mục đích nội bộ. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên nào khác. Hãy yên tâm rằng chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách cẩn thận nhất.

Bình luận

Khi bạn đọc truy cập để lại nhận xét trên trang web, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu nhận xét và cả địa chỉ IP của khách truy cập và chuỗi tác nhân người dùng của người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam.

Thư viện

Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh với dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS). Khách truy cập vào trang web có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Cookies

Nếu bạn viết bình luận trên trang web, bạn có thể cung cấp tên, gửi email địa chỉ trang web trong cookie. Thông tin này nhằm giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được giữ trong một năm. Nếu bạn có tài khoản và đăng nhập và trang web, chúng tôi sẽ đặt cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt có cho phép sử dụng cookie không. Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ bị xóa khi bạn đóng trình duyệt. Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và tùy chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập mới nhất được lưu trong hai ngày và chọn màn hình gần đây nhất được lưu trong một năm. Nếu bạn chọn “nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn thoát tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xóa. Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản bài viết, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ bao gồm ID của bài đăng bạn đã chỉnh sửa. Nó tự động hết hạn sau 1 ngày. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật hoặc chính sách riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.