Chính sách riêng tư

Chúng tôi muốn mang đến cho bạn trải nghiệm tốt nhất có thể về M-mosaic. Chúng tôi sử dụng thông tin bạn chia sẻ với chúng tôi để giúp dịch vụ của chúng tôi và trải nghiệm của bạn trở nên tốt hơn. Tuyên bố chính sách bảo mật này nhằm giúp bạn hiểu cách chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, những nỗ lực của chúng tôi để bảo vệ dữ liệu của bạn và các tùy chọn bạn có để kiểm soát dữ liệu cá nhân và bảo vệ sự riêng tư của bạn.
Chính sách riêng tư

Chính sách riêng tư

Các chính sách riêng tư của Tạp chí M-mosaic

Khi các bạn độc giả đến với http://www.m-mosaic.com chúng tôi đảm bảo quyền riêng tư của các bạn với những điều khoản sau đây:
  • Sử dụng thông tin
  • Tạp chí M-mosaic chỉ sử dụng thông tin người dùng để tự phục vụ người dùng khi bạn sử dụng dịch vụ tại http://www.m-mosaic.com. Vì vậy, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:
  • Xác minh danh tính của người dùng
  • Các hình thức được sử dụng để chia sẻ thông tin của bạn với các công ty khác bao gồm (nhưng không giới hạn) các công ty thẻ tín dụng hoặc tổ chức ngân hàng,… cho mục đích phục vụ các giao dịch của bạn.
  • Cung cấp hỗ trợ và dịch vụ chăm sóc khách hàng. Nâng cấp tạp chí của chúng tôi
  • Xử lý khiếu nại, giải quyết sự cố

Hạn chế công bố thông tin của độc giả

Chúng tôi sẽ không bán, tiết lộ hoặc cho thuê cho người dùng bên thứ ba nhận dạng cá nhân có thông tin được thu thập tại trang web của chúng tôi, thông qua các máy chủ của chúng tôi, ngoài việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi và như trong chính sách riêng tư.

Thông tin của M-mosaic

Chúng tôi yêu cầu bạn không tiết lộ hoặc chia sẻ mật khẩu hoặc thông tin nhận dạng khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn cho bất kỳ ai khác. Mật khẩu và thông tin là tài sản của chúng tôi và việc sử dụng của bạn có thể bị thu hồi theo quyết định của chúng tôi. Bạn

Đặt cookie

Khi bạn truy cập vào http://www.m-mosaic.com, chúng tôi hoặc bên thứ ba được thuê để theo dõi hoặc theo dõi số liệu thống kê hiệu suất của Trang web sẽ đặt một số tệp dữ liệu nhỏ (tệp) được gọi là Cookies vào bộ nhớ của máy tính của bạn. Một trong những cookie này có thể tồn tại lâu để thuận tiện cho bạn trong quá trình sử dụng, ví dụ: lưu địa chỉ email (Email) của bạn vào trang đăng nhập để bạn không phải nhập lại,… Chúng tôi sẽ mã hóa Cookies để đảm bảo an ninh cho bạn, bạn có thể không cho phép Cookies trên trình duyệt của mình, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ của bạn trên trang Tạp chí M-mosaic. Để đảm bảo lợi ích của cả 2 bên, chúng tôi khuyến khích người đọc xem xét nội dung này trước khi kho lưu trữ truy cập nội dung khác. Nếu bạn có câu hỏi, cần thêm thông tin hoặc bất kỳ câu hỏi nào về chính sách của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.